Articles

Kesadaran Pendidikan; Kunci Pengembangan Pendidikan Islam

M. Wafiyul Ahdi

1-26 |

Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Yang Efektif

Fauziah Fauziah

27-51 |

Filsafat Pendidikan Perspektif al-Ghozali

Didin Sirojudin

86-107 |

Metode Pendidikan Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)

Mochamad Syaifulloh

108-143 |