YULIANA, A.; NASIRUDIN, M. Kajian Hubungan Antara Kadar Nitrogen Media Tanam dan Keragaan Tanaman Bawang Daun Pada Sistem Vertikultur. Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin, v. 2, n. 1, p. 313-317, 12 nov. 2019.