Yuliana, A., & Nasirudin, M. (2019). Kajian Hubungan Antara Kadar Nitrogen Media Tanam dan Keragaan Tanaman Bawang Daun Pada Sistem Vertikultur. Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin, 2(1), 313-317. Retrieved from https://ejournal.unwaha.ac.id/index.php/snami/article/view/707