(1)
Yuliana, A.; Nasirudin, M. Kajian Hubungan Antara Kadar Nitrogen Media Tanam Dan Keragaan Tanaman Bawang Daun Pada Sistem Vertikultur. Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin 2019, 2, 313-317.