Musfia, Nur, Arivatu Ni’mati Rahmatika, and Ashlihah -. 2020. “PENGARUH STRATEGI PEMASARAN TERHADAP FUNDING DAN LENDING DI BMT AT-TAJDID TEMAYANG BOJONEGORO”. DINAMIKA : Jurnal Kajian Pendidikan Dan Keislaman 5 (1):45-62. https://doi.org/10.32764/dinamika.v5i3.801.