-, Sumardi

  • Vol 3 No 1 (2010) - Articles
    PENGEMBANGAN KOMPUTER PEMBELAJARAN INTERAKTIF MENGGUNAKAN PROGRAM MACROMEDIA DIRECTOR MX 2004 DENGAN MATERI TENSES UNTUK SMP DI BIMBINGAN BELAJAR SANJAYA ENGLISH CLUB JOMBANG
    Abstract  PDF